REFERENCIE

Ing. Milan Polča, MBA - Generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ĽZ, U. S. Steel Košice, s.r.o.

Získané nové zručnosti a skúsenosti počas absolvovania Akadémie koučovania mi pomohli obohatiť môj komunikačný štýl v denno-dennej komunikácii s mojimi kolegami. ...

[čítaj viac]
doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA - vedúca katedry manažérskej psychológie Fakulta manažmentu, UNIPO

Získala som veľa nových inšpirácií, chuť a elán ich využívať a šíriť ďalej, postupne aplikovať získané poznatky do vzdelávania a vedy.

[čítaj viac]
Janette Horstmann, Personálna manažerka - THORMA Výroba k.s., Fiľakovo

„Atmosféra a ľudia, čo sa zišli boli úžasní. Získala som väčší prehľad o koučingu, nové nástroje a uistenie sa, že idem správnym smerom. Pri výchove detí a neskôr možno aj vo firme ... nový zmysel života a že ešte nie je nič stratené...“

[čítaj viac]
Vladimír Smolka, Engineering Office Leader - Huisman Sovakia, s.r.o.

„Lektorka byla velmi dobře připravena, flexibilní a nadšená pro věc, což zejména hodnotím jako velmi důležité . Přišel jsem na kurz s cílem naučit se koučovací dovednosti a jak je uplatnit v praxi. Tento cíl byl splněn, i když samozřejmě koučovacích technik je mnohem více, než jsme se mohli za 3 dny naučit. Jako něco navíc beru dovednost vést koučovací rozhovor...“

[čítaj viac]
Igor Mondek, obchodný zástupca firmy Habasit na Slovensku

„Nové vedomosti boli ohromujúce. Získané zručnosti testované v praktickom tréningu, dobre volené prestávky a primeraná dĺžka každého pracovného dňa boli príjemné a udržiavali v pozornosti. Perfektná práca....“

[čítaj viac]
Zuzana Vašková, Vedúca pobočky personálnej agentúry - Personel efekt, s.r.o.

„Prínos pre seba? „Že ľudia sú O.K.“

[čítaj viac]
Jana Bubniaková, vedúca predajne

„Obsahová stránka bola pripravená precízne a hlavne jednotlivé časti na seba skvelo nadväzovali. Počas celého kurzu dokázala lektorka udržať moju maximálnu pozornosť ...“

[čítaj viac]
Ivana Bobáková, SZČO v oblasti poradenstva

Atmosféra bola príjemná, taktiež aj moje pocity. Pred kurzom som nemala s koučingom žiadne skúsenosti. Môj subjektívny názor na prácu lektorky je veľmi pozitívny. ...

[čítaj viac]
Danka Petrufová, lektorka vzdelávania dospelých

„Vysoká profesionalita po všetkých stránkach. Dobrá pripravenosť, schopnosť improvizácie. Prínos v bežnej práci s ľuďmi, v súkromí pri riešení problémov každodenného života a z profesijného hľadiska sa mi rozšírila moja andragogická spôsobilosť o novú kompetenciu....“

[čítaj viac]
Iveta Žofčinová, personálna referentka, Prešovská univerzita

Napĺňa sa moje „puzzle“ o problematike koučingu a tiež sa zvyšuje moja sebadôvera vo vlastné schopnosti a zručnosti. Najviac sa mi páči forma výučby – interaktívna komunikácia a súčasný tréning nových poznatkov. ...

[čítaj viac]

Dojmy z Akadémie Koučovania, s ročným odstupom

Dan Škovran, manažer vzdelávania, interný kouč a lektor

Najdôležitejší prínos vidím v tom že mi umožnil zažiť a zároveň vyskúšať si koučovanie ako také. Bol pre mňa veľmi silným impulzom k tomu, aby som sa začal venovať koučovaniu naplno, aj za tú cenu, že mi to zo začiatku neprinesie zisk.

[čítaj viac]
Danka Petrufová, lektorka vzdelávania dospelých

Referencie po roku? Je to pre mňa dosť ťažké, lebo sa koučovaniu venujem len málo, resp. ho používam len ako pomocnú techniku, keď pracujem trebárs so študentkou, ktorá má problém s učením, nemá vo veciach systém a pod., tak vtedy zvolím koučovací prístup, ale skutočné koučovacie rozhovory realizujem len veľmi, veľmi zriedkavo. Hádam takým mojim najväčším prínosom bolo, že som mohla lektorovať koučovací prístup vo vedení ľudí v skupine teamleaderov.

[čítaj viac]
Janette Horstmann, Personálna manažerka - THORMA Výroba k.s., Fiľakovo

že mi koučing pomohol odhadnúť a správne položenými otázkami dozvedieť sa to ešte o deň skôr, že určitý zamestnanci chcú odísť, ako vôbec dali výpoveď ;-). Takže pre mňa jednoznačne najväčší prínos kurzu bolo sa naučiť aktívne počúvať a dať na základe toho správne otázky.

[čítaj viac]
Vladimír Smolka, Engineering Office Leader - Huisman Sovakia, s.r.o.

Na svou účast v prvním modulu prvního ročníku Akadémie koučovania i po roce často vzpomínám a čerpám ve své práci z toho, co mě naučil. Při mé profesi jsou důležité nejen odborné znalosti, ale také dobré vztahy s lidmi a schopnost využít maximum jejich potenciálu. Obojí je mnohem jednodušší se znalostmi, které jsem během prvního modulu získal. Nyní jsem schopen ...

[čítaj viac]
Zuzana Vašková, Vedúca pobočky personálnej agentúry - Personel efekt, s.r.o.

KOUCING MI POMOHOL V KAZDODENNEJ PRAXI A OPERATIVE V RAMCI LEADERSHIPU. VYRAZNE MI POMOHOL PRI VEDENI ROZVOJOVYCH ROCNYCH ROZHOVOROCH. VDAKA NIEKOLKYM ZAKLADNYM NASTROJOM DOKAZEM ZVYSIT HODNOTU RECRUITMENTU A TO TAK V JEHO PRIAMEJ REALIZACII AKO AJ V RAMCI PRIPRAVY KANDIDATOV (MANAZEROV) NA STRETNUTIE S KLIENTMI.

[čítaj viac]
Jana Bubniaková, vedúca prevádzky Baumax Poprad

Po absolvovaní kurzov som si uvedomila, že správne položená otázka vie "vyčarovať" odpoveď o ktorej sme v našom vnútri ani netušili, že je taká jednoduchá (a že vôbec poznáme tú odpoveď). aké zmeny ste vďaka nemu urobili? Realizovala som debordelizáciu svojho života. čo bolo pre vás najužitočnejšie? Po absolvovaní jednotlivých levelov stanovenie konkrétnych akčných krokov pre svoj ďalší súkromný aj profesijný život. čo bolo podľa vás inak ako na iných kurzoch? Neuveriteľná možnosť overiť si čerstvo získané vedomosti okamžite v priebehu kurzu. Uvedomenie si, že na každú otázku je odpoveď v nás. Jedno OBROVSKÉ ĎAKUJEM za možnosť stať sa človekom, ktorý sa oboznámil s koučovaním.

[čítaj viac]