O AKADÉMII

Do 31.7.2019 prešlo rôznymi vzdelávaco - rozvojovými aktivitami Akadémie koučovania 257 veľmi spokojných, až nadšených účastníkov. Najčastejšia reakcia bola: "Kde ste boli doteraz?"  

Poslanie, vízia a cieľ školy koučovania

 • Poslaním Akadémie koučovania je vytvárať príležitosť na rozširovanie poznania a posilniť praktické využívanie koučovania a koučovacieho prístupu v rôznych oblastiach.
 • Našou víziou je podporovať, aby si ľudia viac uvedomovali svoje ciele, možnosti a preberali zodpovednosť za svoj život a život celkovo.
 • Cieľom Akadémie koučovania je naplniť jej poslanie a víziu podľa etického kódexu, filozofie a štandardov ICF (Medzinárodnej federácie koučov).

Akú príležitosť ponúkame? Vyberte si, či chcete:

 • absolvovať ucelené odborné akreditované vzdelanie pre profesionálnu činnosť kouča
 • zdokonaľovať profesionálne koučovacie zručnosti a mať skúsenú podporu pri rozvoji a ceste k profesii kouča
 • doplniť a rozvinúť špecifické zručnosti, ktoré vás podporia pri používaní koučovacieho prístupu vo vašej praxi manažéra alebo odborníka
 • dopriať si čas na zváženie, prehodnotenie a sformulovanie nových zmysluplných očakávaní / cieľov /, nájsť možnosti  a energiu na ich zrealizovanie
 • zmeniť to, čo vám už dlhšie nefunguje za niečo iné, čo vám bude viac vyhovovať a robiť radosť 

AKo? Cez vzdelávaco - rozvojové aktivity Akadémie koučovania

 1. "KOUČOVANIE - filozofia a spôsobilosť": 9 - dňový kurz, základné odborné vzdelanie pre koučov profesionálov
 2. "KOUČOVACÍ PRÍSTUP v praxi manažéra / špecialistu": 5 - dňový kurz, základné princípy a nástroje koučovacieho štýlu
 3.  "PROJEKT ZMENY": začnite bodom 1 alebo 2 

 

1) "KOUČOVANIE - filozofia a spôsobilosť"   v celkovom rozsahu 85 hodín, program ktorý spĺňa podmienky medzinárodných štandardov pre profesionálne vzdelávanie koučov a má od 29.9.2015 ako prvý na Slovensku status ucelenej koučovskej vzdelávacej aktivity AKREDITOVANEJ SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU KOUČOV. 

ROČNÍK 2020  !!!!           ODKLAD ZAČIATKU             23. apríla 2020  Košice / štart cez internet !!!      REZERVUJTE SI MIESTO  !!!! 

85 hodín k rozvoju koučovacích kompetencií cez dva základné moduly

1. modul: Cesty ku koučovaniu – viac info
2. modul: Koučovací rozhovor – viac info

Ďalšie odporučené rozvojové moduly

Transformačné koučovanie

Koučovanie a emócie - pripravujeme nový modul

Kouč profesionál
Cesta k líderstvu
Koučovací štýl a spätná väzba

Doplnkové kurzy a aktivity

 

2)   KOUČOVACÍ PRÍSTUP V PRAXI MANAŽÉRA

VÝNIMOČNÁ AKCIA V KOŠICIACH !!! - v celkovom rozsahu 40 hodín, cieľom programu je posilniť schopnosť stanovovať a podporovať efektívne ciele, dávať viac priestoru ľuďom na partnerskú spoluprácu, vytvárať podpornú tvorivú atmosféru vedúcu k dôvere, progresu a zvýšeniu výkonnosti cez rozvoj koučovacieho štýlu vedenia ľudí.

Pripravujeme ROČNÍK 2020 !!!                                                          REZERVUJTE SI MIESTO !!! 

“Koučovací prístup v praxi manažéra - viac info”


 

AUTORKA a LEKTORKA:

Ing. Eva Timková, PCC – viac info

medzinárodne certifikovaná profesionálna koučka, skúsená manažérka, lektorka, mentorka a supervízorka koučovania a jeho implementácie v rôznych oblastiach profesijnej praxe.

Kontakt:   timkova@hqteam.sk