O AKADÉMII

Do 30.6.2020 prešlo rôznymi vzdelávaco - rozvojovými aktivitami Akadémie koučovania 262 veľmi spokojných, až nadšených účastníkov. Najčastejšia reakcia bola: "Kde ste boli doteraz?"  

Poslanie, vízia a cieľ školy koučovania

 • Poslaním Akadémie koučovania je vytvárať príležitosť na rozširovanie poznania a posilniť praktické využívanie koučovania a koučovacieho prístupu v rôznych oblastiach.
 • Našou víziou je podporovať, aby si ľudia viac uvedomovali svoje ciele, možnosti a preberali zodpovednosť za svoj život a život celkovo.
 • Cieľom Akadémie koučovania je naplniť jej poslanie a víziu podľa etického kódexu, filozofie a štandardov ICF (Medzinárodnej federácie koučov).

Akú príležitosť ponúkame? Vyberte si, či chcete:

 • absolvovať ucelené odborné akreditované vzdelanie pre profesionálnu činnosť kouča
 • zdokonaľovať profesionálne koučovacie zručnosti a mať skúsenú podporu pri rozvoji a ceste k profesii kouča
 • doplniť a rozvinúť špecifické zručnosti, ktoré vás podporia pri používaní koučovacieho prístupu vo vašej praxi manažéra alebo odborníka
 • dopriať si čas na zváženie, prehodnotenie a sformulovanie nových zmysluplných očakávaní / cieľov /, nájsť možnosti  a energiu na ich zrealizovanie
 • zmeniť to, čo vám už dlhšie nefunguje za niečo iné, čo vám bude viac vyhovovať a robiť radosť 

AKo? Cez vzdelávaco - rozvojové aktivity Akadémie koučovania

 1. "KOUČOVANIE - filozofia a spôsobilosť": 9 - dňový kurz, základné odborné vzdelanie pre koučov profesionálov
 2. "KOUČOVACÍ PRÍSTUP v praxi manažéra / špecialistu": 5 - dňový kurz, základné princípy a nástroje koučovacieho štýlu
 3.  "PROJEKT ZMENY": začnite bodom 1 alebo 2 

 

1) "KOUČOVANIE - filozofia a spôsobilosť"   v celkovom rozsahu 85 hodín, program ktorý spĺňa podmienky medzinárodných štandardov pre profesionálne vzdelávanie koučov a má od 29.9.2015 ako prvý na Slovensku status ucelenej koučovskej vzdelávacej aktivity AKREDITOVANEJ SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU KOUČOV. 

ROČNÍK 2022  !!!!     JESENNÝ KURZ KOUČOVANIA             ŠTART 22. septembera 2022 !!!
 
     REZERVUJTE SI MIESTO  !!!! 

85 hodín = 9 dní = 4 stretnutia =  rozvoj koučovacích kompetencií = dva ZÁKLADNÉ MODULY

1. modul: Cesty ku koučovaniu – viac info
2. modul: Koučovací rozhovor – viac info

 

Ďalšie odporučené rozvojové moduly

Transformačné koučovanie - viac info

Emócie - naša súčasť nielen v koučovaní - nový nadstavbový modul

Kouč profesionál
Cesta k líderstvu
Koučovací štýl a spätná väzba

Doplnkové aktivity

Skupinový mentoring

AKO - opakovanie

 

2)   KOUČOVACÍ PRÍSTUP V PRAXI MANAŽÉRA / PEDAGÓGA

VÝNIMOČNÁ AKCIA V KOŠICIACH !!! - v celkovom rozsahu 40 hodín, cieľom programu je posilniť schopnosť stanovovať a podporovať efektívne ciele, dávať viac priestoru ľuďom na partnerskú spoluprácu, vytvárať podpornú tvorivú atmosféru vedúcu k dôvere, progresu a zvýšeniu výkonnosti cez rozvoj koučovacieho štýlu vedenia ľudí.

Pripravujeme ROČNÍK 2022 !!!                                                          REZERVUJTE SI MIESTO !!! 

“Koučovací prístup v praxi manažéra - viac info”


 

AUTORKA a LEKTORKA:

Ing. Eva Timková, PCC, MKcS – viac info

medzinárodne certifikovaná profesionálna koučka, skúsená manažérka, lektorka, mentorka a supervízorka koučovania a jeho implementácie v rôznych oblastiach profesijnej praxe.

Kontakt:   timkova@hqteam.sk