O AKADÉMII

5. Modul – Cesta k líderstvu

Rozsah modulu:
spolu 24 hodín, z toho teória 5 hod, prax 19 hod - vrátane koučovania so SV od lektora a mentorovaného koučingu

Po ukončení modulu budete:

 • vedieť podporiť spoluprácu a posilniť potenciál a výkon tímu
 • vedieť nadviazať a viesť rozhovor s tímom koučovacím prístupom
 • uvedomelo a vnímavejšie formulovať ciele, ovplyvňovať zaangažovanosť na ich plnení
 • poznať nové prístupy, nástroje a spôsoby spolupráce vo vedení ľudí
 • mať nové zručnosti  vo vedení ľudí
 • poznať a uvedomovať si seba a svoju pozíciu na ceste vedenia ľudí
 • mať merateľne posilnené kľúčové kompetencie kouča a lídra

Učebný plán modulu:

Líderstvo – nástroj spolupráce, Koučovanie skupín a tímov, Charta tímu, Spätná väzba – nástroj rozvoja, Transformačné líderstvo, Selfmanažment a sebareflexia – rozvoj kompetencií.

Získané poznatky použijete:

 • profesionálne skupinové a tímové koučovanie
 • nastavovaní pravidiel a postupu pre tím (projektový, pracovný, voľnočasový)
 • podpora hľadania riešenia pri komplikovaných situáciách
 • zvládanie komunikácie s „nestotožnenými“ členmi tímu
 • rozvoj kompetencií, profesionálny a osobný rast

Povinnosti k získaniu certifikátu:

 • práca s odbornou literatúrou
 • koučovacie rozhovory
 • mentorovaný koučovací rozhovor (1 hod)  – poplatok mimo ceny za kurz (60,- Eur/hod iba pre účastníkov M2 AKo )

späť na zoznam modulov