O AKADÉMII

4. Modul – Kouč profesionál

Rozsah modulu:
spolu 24 hodín, z toho teória 7 hod, prax 17 hod- vrátane koučovania so SV od lektora a mentorovaného koučingu

Po ukončení modulu budete:

 • mať víziu a plán pre rozvoj profesie (kouča)
 • poznať pravidlá a certifikačný proces
 • mať skúsenosti s ďalšími nástrojmi v koučovaní
 • poznať a uvedomovať si seba a svoju pozíciu na ceste koučovania
 • mať merateľne posilnené kľúčové kompetencie kouča (11 kompetencií podľa ICF)

Učebný plán modulu:

Budujem si pozíciu kouča, Kompetencie kouča (ICF), Posilňovanie schopností a zručností, Prvé kroky v podnikateľskom zámer kouča, Selfmanažment a sebareflexia – rozvoj kompetencií.

Získané poznatky použijete:

 • profesionálne kariérové koučovanie
 • vyjasnenie smerovania  a naplánovanie profesionálnej cesty
 • tvorba dlhodobej stratégie a súvisiacich aktivít
 • podpora učenia sa a sebariadenia

Povinnosti k získaniu certifikátu:

 • práca s odbornou literatúrou
 • koučovacie rozhovory
 • mentorovaný koučovací rozhovor (1 hod)  – poplatok mimo ceny za kurz (60,- Eur/hod iba pre účastníkov M2 AKo )

späť na zoznam modulov