O AKADÉMII

3. Modul – Transformačné koučovanie

Doplnkový modul – „Transformačné koučovanie – zmena v priamom prenose“ – je čiastkovou vzdelávacou aktivitou zameranou na podporu koučovacích zručností pre koučov, manažérov a ostatných odborníkov.

Účelom je rozšíriť porozumenie sebe i okoliu a tým lepšie zvládať aktuálne výzvy a zmeny. Je vhodný pre každého, kto chce vedome ovplyvniť kvalitu svojho života a hľadá podporu pri zvládaní zmeny.

Rozsah a priebeh modulu:
Kurz má spolu 45 hodínz toho 42 hod tvoria priame interaktívne stretnutia s lektorom. Prebieha v dvoch stretnutiach, prvé je zvyčajne 3 - dňové a po 3 - 4 týždňoch je druhé stretnutie 2- dňové. Ak sa rozhodnete pre certifikáciu / osvedčenie o ukončení kurzu, nasleduje už samostatná práca s odbornou literatúrou, mentorované koučovacie stretnutia a posilňovanie rozvoja očakávaných zmien v podpornej skupine. 

Skupina max 12 ľudí.

Lektorka a odborná garantka: In. Eva Timková, PCC (viac info: www.evatimkova.sk)

Po ukončení modulu budete:

 • viac vnímať seba, svoje emócie, hodnoty, priority a ciele,
 • rozlišovať hlbší význam a ciele (aj) v koučovaní,
 • viesť efektívnejšie konverzáciu napomáhajúcu k zmene,
 • pomôcť (si) nájsť motiváciu cez význam a hodnoty v cieľoch,
 • lepšie porozumieť mysleniu (aj) klienta, odhaliť zdroje,
 • viac porozumieť (si) a napomôcť odstrániť vnútorné prekážky,
 • vedieť (si) stanoviť priority a podporiť rozhodovanie,
 • viac pracovať tak, aby sa objavovalo nové povedomie a postrehy, ktoré podporia nové správanie a učenie sa,
 • mať merateľne rozvinutejšie koučovacie kompetencie (podľa kompetenčného modelu ICF).

Učebný plán modulu:

 • Transformačná konverzácia a autenticita
 • Cesta za víziou a obraz za obrazom
 • Kompas hodnôt
 • Koučovanie a 5 stupňov zmeny podľa TTM
 • Metaprogramy a učenie sa cez otázky
 • Špirálová dynamika a vplyv stupňov vývoja
 • Model úspechu a kompetentný profesionál a iné lahôdky

Získané poznatky použijete:

 • profesionálne transformačné koučovanie
 • posilnenie zaangažovanosti pre plnenie očakávaných cieľov
 • na objavovanie oblastí rozvoja a zdokonaľovanie procesov
 • efektívnejšie využitie potenciálu a schopností ľudí
 • pri plánovaní a riadení zmeny
 • rozšírenie pohľadu na seba a ľudí okolo seba, potrieb a motivácie

Cena za absolvovanie kurzu:

150,- € / deň, t.j. spolu za celý 5 dňový modul 750,- € (bez certifikácie). 
V cene je: účasť na kurze, materiály, pracovné pomôcky, občerstvenie.

Zľava 10% pri platbe za celý modul cez účet min 10 dní pred začiatkom kurzu: 675,- €

Cena za certifikáciu:

Platba za 2 mentorované koučovacie stretnutia: á 75,- €, t.j. spolu 150,- €

Platba:

 • Poplatok za kurz sa hradí podľa pokynov zaslaných mailom po odoslaní prihlášky (http://www.akademiakoucovania.sk/-prihlaska) .
 • Poplatok za certifikáciu sa platí mimo ceny za kurz, až po prihlásení sa na certifikáciu v profesionálnom vzdelávaní koučov.
 • V prípade zrušenia kurzu organizátorom bude vrátený poplatok za kurz v plnej výške.
 • V prípade zrušenia účasti zo strany účastníka v lehote kratšej ako 3 kalendárne dni pred začatím kurzu bude účtovaný poplatok 50% z ceny kurzu. 

späť na zoznam modulov